Lütfen bekleyiniz

  Sigorta Hukuku

Bir zarar doğuran bir hadisenin ve tehlikenin sonuçlarının sigorta şirketi tarafından üstlenilmesi anlamına gelir.

İtalyanca "sicurta" kelimesinden gelir.

Bir zarar doğuran bir hadisenin ve tehlikenin sonuçlarının sigorta şirketi tarafından üstlenilmesi anlamına gelir. Öngörülen tehlike meydana gelirse, bunun ekonomik sonucuna sigortacı katlanır. Buna karşılık, çıkarını veya canını sigorta ettiren kişi de para (prim) öder.

Bazı terimler :

"Kaza" zarara sebep olan olay anlamına gelir.

"Tehlike", kazanın zarar doğurma ihtimali. (eş anlamlısı : Muhatara)

"Riziko", sigortacının bir tazminat ödemesi sonucunu doğurması beklenen olay. (İtalyanca "risico" kelimesinden)

Sigorta hukuku, "Büyük adetler kanunu"'na dayanır (The law of large numbers). Bu kanuna göre, ne kadar fazla olaylara dayanılırsa, varsayılan olasılığa o kadar yaklaşılır.