Lütfen bekleyiniz

FAALİYETALANLARIMIZ

Sigorta Hukuku
Bir zarar doğuran bir hadisenin ve tehlikenin sonuçlarının sigorta şirketi tarafından üstlenilmesi anlamına gelir.
Miras Hukuku
Miras hukuku, Yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.
İcra ve İflas Hukuku
Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.
Ceza Hukuku
Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür.
Boşanma  - Aile Hukuku
Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.
Ticaret Hukuku
Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler.