Lütfen bekleyiniz

Tüketici Hukuku MAKALELER

Türkiye'de tüketici mahkemeleri, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlığa bakmakla görevlidir. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Tüketici mahkemelerinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır
23 Şub, 2016

2

Ad Soyad
Tüketicinin Sözleşmeden Cayma Hakkı
Tüketicinin Sözleşmeden Cayma Hakkı
Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir.
devamı...